Předevčírem bylo slavnostně otevřeno Diacentrum Oblastní nemocnice Kolín. Rekonstrukce objektu probíhala od prosince 2007 do dubna 2008. Celkové náklady na rekonstrukci činily celkem 6,367 mil. Kč. Krajský úřad Středočeského kraje poskytl dotaci ve výši 6 mil. Kč. Centrum je organizační součástí interního oddělení nemocnice. Předpokládaný počet vyšetření na tomto pracovišti je až 1.000 pacientů měsíčně.

Cukrovka neboli diabetes mellitus je porucha metabolismu cukrů, u některých forem také tuků a bílkovin. Nemoc je způsobena nedostatkem hormonu inzulínu nebo jeho nedostatečným účinkem v tkáních. Charakteristickým rysem je hyperglykémie, tedy zvýšená hladina cukru v krvi. Za posledních 30 let se počet nemocných s cukrovkou více než ztrojnásobil, hovoří se o epidemii diabetu. V naší republice je to již více než 750 tisíc nemocných a počet stále roste. Navíc řada lidí o své chorobě neví, takže uvedená čísla nezahrnují všechny diabetiky. Nárůst se týká zejména cukrovky 2. typu, která tvoří 92 % všech nemocných s diabetem a často je spojena s obezitou a rodinným výskytem. Jde o celoživotní onemocnění se sklonem k častým komplikacím. meč