Radní města Kolína odsouhlasili zřízení pracovní skupiny pro přípravu a realizaci městského programu prevence kriminality. V jejím čele by měl stát strážník městské policie Pavel Lupták a za členy byli navrženi místostarosta Pavel Hoffmann, Petra Čimová za okresní ředitelství Policie ČR, Denisa Berousková-Pechová z občanského sdružení Prostor, Marcela Rusková z městského odboru sociální péče, šéf městského odboru školství, kultury a sportu Pavel Kárník a paní Macháčková z Probační a mediační služby ČR. Městský program prevence kriminality je součástí Strategie prevence kriminality na rok 2008 až 2011 schválené vládou ČR. Už předtím rada rozhodla, že i přes doporučení Krajského úřadu Středočeského kraje zatím nezřídí samostatnou funkci "Manager prevence kriminality". Program prevence kriminality byl totiž vypsán bez finanční dotace na zřízení nového pracovního místa. A právě to je v současnosti pro radnici kámen úrazu. "Máme stop stav, pokud jde o nové zaměstnance, takže rada města podporu nevyjádřila a informaci vzala pouze na vědomí," odůvodnil postup města starosta Jiří Buřič. meč