Týnec nad Labem bude mít ještě letos nové multifunkční sportoviště. "Zájem o nové hřiště z řad veřejnosti je velký a z toho vyplývala i nutnost tuto situaci řešit. Proto byl vytvořen projekt na realizaci multifunkčního hřiště. V městě působí řada organizací, které svým partnerstvím podporují tento projekt," zdůvodnil prosazení záměru starosta Dušan Žmolil. Město Týnec nad Labem požádalo z Regionální operační program Střední Čechy o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště. V minulosti však neuspělo. Proto se zastupitelstvo rozhodlo žádost zopakovat. "Po jejím přepracování byla 13. července 2011 Regionálním operačním programem Střední Čechy zaregistrována a následně vybrána a doporučena k financování. Nyní se připravuje zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele stavby," vylíčil týnecký starosta. Celkové náklady na stavbu jsou 9.818.558 korun včetně daně z přidané hodnoty. Podíl města z této částky je stanoven na 1.963.711 korun. Víceúčelové hřiště bude stát na místě stávajícího školního sportoviště. Starosta pro jistotu vyjednal s Komerční bankou úvěr ve výši 2 miliony korun, který poslouží jako rezerva v případě neočekávaných událostí. meč