Na základě podnětů obyvatel Sendražic požádalo Město Kolín prostřednictvím odboru dopravy zdejšího městského úřadu o úpravu jízdních řádů některých linkových autobusů, které doposud Sendražicemi pouze projíždějí bez zastavování. Po projednání s Okresní autobusovou dopravou Kolín odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje žádosti vyhověl a od platnosti nových jízdních řádů, tj. od 4. března t.r., budou nově zastavovat ve stanici Kolín-Sendražice autobusy jezdící na linkách 230660 Kolín - Jestřábí Lhota - Žíželice (spoje č. 3 a 6) a 230530 Kolín - Žíželice (spoje č. 5, 13, 32 a 22).

 "Od výše uvedeného termínu bude na těchto linkách také zaveden systém Středočeské integrované dopravy," dodal vedoucí městského odboru dopravy Jiří Jeřábek.
 meč