Oprava kanalizační šachty, která je v poměrně špatném technickém stavu, probíhá v Pražské ulic u pekařství U Hankovců. Celková rekonstrukce cca šest metrů hluboké šachty má za cíl její statiské zajištění. Následná oprava městské kanalizační stoky, která vede pod objektem pekařství a je v dezolátním stavu, by však již neměla další práce v Pražské ulici žádným způsobem ovlivnit, respektive zdržet. Nové kanalizační potrubí se bude z šachty nasouvat do staré stoky,  spáry a kaverny budou vyplněny popíkobetonem. Problémy s kanalizací ukázala kamerová zkouška, kterou na žádost spolumajitele pekárny, pan Blažka, provedl VODOS. Obdobná zkouška, realizována z popudu téže osoby před čtyřmi lety, podle ředitele VODOSu Jaroslava Fišery neukázala nic dramatického, co by vyžadovalo bezodkladný zásah. Pan Blažek je opačného názoru, na špatnou kanalizaci prý upozorňuje již čtrnáct let a nikdo jej nebral vážně, dnes se díky kavernám v objektu propadává podlaha.
kop