Ostré měření úsekové rychlosti v Ovčárecké ulici v Kolíně nastane od 1. března. "Od tohoto data budou též výstupy z tohoto zařízení vyhodnocovány městskou policií a zasílány ke správnímu řízení k projednání přestupků na odboru dopravy Městského úřadu Kolín. Před vjezdem do měřeného úseku bude řidič informován o své rychlosti světelným ukazatelem," upozorňuje vedoucí odboru dopravy Jiří Jeřábek. Řidiče, kteří překračují povolenou maximální rychlost (v tomto úseku je stanovena na 40 km/hod.) o 20 až 39 km/hod., čeká pokuta od 2,5 tis. Kč do 5 tis. Kč. V případě opakovaného přestupku takový řidič může dostat i zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců. Řidiči, kteří překročí rychlost o více jak 40 km/hod., mohou být potrestáni pokutou od 5 tis. Kč do 10 tis. Kč. a zákazem činnosti od 6 do 12 měsíců. meč