Městská knihovna v Kolíně příští rok oslaví 140 let od svého založení. Při této příležitosti se jejímu řediteli Pavlu Kárníkovi povedlo zajistit výpůjčku repliky Codexu gigas. Kniha známá jako Ďáblova bible bude v Kolíně k vidění od 4. do 31. března 2013. Váží 78 kilogramů a vyrobil ji knihař Jiří Fogl, který bude mít v knihovně rovněž přednášku nejen o výrobě knihy. Zajímavé je, co ponouklo Pavla Kárníka k tomuto kroku. "Napadlo mě to díky povzdechu Marka Semeráda na facebooku, že na hotelu v dánské Kodani nebyla bible," prozradil šéf knihovny. Originál Codexu gigas (v překladu z latiny "obrovská kniha") je středověký rukopis uložený v Národní (Královské) knihovně ve švédském Stockholmu, který proslul ze dvou důvodů. Zaprvé je pokládán rozměrové za největší zachovalý evropský rukopis, zadruhé obsahuje velký celostránkový portrét ďábla (což vysvětluje druhý název rukopisu). Rukopis vznikl v Čechách někdy v letech 1200 až 1230. Je pozoruhodné, že prakticky celý rukopis (písmo, iniciály a iluminace) je podle všeho dílem jediného člověka, který zřejmě pracoval v benediktinském klášteře. meč