Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - infrastruktury pro výstavbu bytových domů v lokalitě U Vodárny - podal Hutní projekt Ostrava v zastoupení Města Kolína 10. listopadu letošního roku.

Místní šetření v této lokalitě bylo provedeno již před zastavením územního řízení 15. června 2004 a proto odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kolín upustil od ústního jednání.

Stejná společnost podala ještě návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bytových domů ve stejné lokalitě, a to 24. září 2004. I v tomto případě stavební úřad upustil od ústního jednání. Pro dané území je zpracován a schválen územní plán města Kolína, podle něhož je - dle stavebního úřadu - možno možno návrh na územní rozhodnutí posoudit.

V obou případech mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky nejpozději do 5. ledna 2005. Totéž se týká sdělení stanovisek dotčených orgánů státní správy.
kop