Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně povolil úplnou uzavírku ulice Kovářská, a to od 1. srpna do 31. října. Důvodem uzavírky je kopletní rekonstrukce komunikace, včetně úprav inženýrských sítí. O povolení uzavřít Kovářskou ulici požádala firma Jan Březina se sídlem v Křečhoři. Vzhledem k povolené uzavírce Zámecké ulice a rekonstruované Pražské ulice není objížďková trasa řešena. Zajištěna je pouze trasa pro staveništní dopravu ulicemi Pražská, Úzká, Sokolská, parkoviště Pivovar - obousměrně. Žadatel musí zajistit bezproblémový svoz komunálního odpadu obyvatel žijících v této lokalitě a rovněž tak má zajistit přístup k jednotlivým nemovitostem. Po celou dobu stavebních prací musí být umožněn vjezd pohotovostním a hasičským vozidlům.
kop