Poslední úplná uzavírka Školské ulice byla odborem dopravy povolena v termínu od 20. 7. od 7 hod. do 21. 7. 20 hod., důvodem je umístění jeřábu z důvodu výstavby penzionu v uvedené ulici. O povolení uzavírky zažádala firma Jan Čábelka, ČaS Stavitelství. Uzavírky, kterých už na dané komunikaci proběhlo více, jsou trnem v oku obyvatelům místní lokality, kteří si stěžují na nedostatečné možnosti náhradního parkování. Navíc si firma, minimálně před minulou uzavírkou, umístila zákazové značky dříve, než jí to bylo fakticky povoleno, za což již byla odborem dopravy napomenuta s tím, že příště bude podobné počínání sankcionováno. Pracovníci odboru příslíbili, že si do budoucna toto ohlídají.
kop

Podvný zákaz vjezdu v úterý 4. července v předvečer