Silniční obchvat města Kolína postaví konsorcium firem Strabag, PSVS (Pražské silniční a vodohospodářské stavby) a Metrostav. Na stavbu o délce 7,97 km je ve státním rozpočtu vyčleněno 2,3 mld. Kč. Zatím pořád není jasné, kdy se stavět začne. Podle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, investora akce, dosavadní postup vyvlastňovacího řízení neodpovídá danému příslibu zahájení stavby na jaře 2008. Vyvlastňovací řízení se týká 28 subjektů, přičemž odbor výstavby Městského úřadu v Kolíně projednal 20 návrhů na vyvlastnění, zatím bez pravomocného rozhodnutí. Dalších 6 návrhů má začít projednávat během tohoto nebo příštího týdne a 2 návrhy ze strany ŘSD ČR - Správa Praha nebyly ještě podány. Územní rozhodnutí platí do 7. března 2009. meč