V současné době se v lokalitě U Vodárny dokončují první bytové domy, kolaudace je naplánována na 22. června. Bude se týkat tzv. viladomů, což jsou menší stavby v linii ve směru k zahrádkám, a dále jeden dům přilehlý k ulici Na Magistrále. Celkem jde o šest objektů. Další tři domy budou zkolaudovány v červenci a zbývající dva v srpnu. Souběžně s kolaudacemi bude zprovozňován daný systém infrastruktury - obslužné komunikace, rozvody elektřiny, telekomunikační rozvody, veřejné osvětlení atd. To znamená, že ve chvíli, kdy proběhne kolaudace, bude konkrétní objekt připraven k samostatnému užívání.
kop

A v srpnu prý bude hotovo...