Město Kolín nechá vybudovat u Kmochova ostrova přístavní můstek pro vyvázání plavidel. Zakázky za cca 412 tis. Kč se chopí firma Ferostav. Začít stavět by měla co nejdříve, záležet bude ale jednak na schválení rozpočtu města, o kterém budou jednat zastupitelé 29. ledna, a jednak na počasí. Termín zhotovení je ale určen do 90 dnů po schválení rozpočtu.

Můstek bude umístěn u stávajících schodů k řece na Kmochově ostrově na říčním km 82,6 (jen pro lepší orientaci, letos zde například kotvila a nabírala loď Král Jiří pasažéry při předvolební akci ODS). Rozměr ocelového plovoucího přístavního můstku je cca 8 metrů délky, 2 metry šířky a 1,5 metru hloubky.

 „Projekt má podpořit snahu o oživení řeky na Kolínsku a o obnovení pravidelné osobní lodní dopravy, o které usiluje Občanské sdružení Sportovní přístav Kolín,“ řekl vedoucí odboru regionálního rozvoje města Martin Jírovský.

Základním cílem členů občanského sdružení, jehož předsedou je Josef Blecha, je vybudovat v Kolíně přístav pro sportovní lodě nejen místních „lodníků“, ale především pro turisty přijíždějící do Kolína po vodě a dále propagovat využití labské vodní cesty pro lodní turistiku. V roce 2005 byla zpracována realizační studie sportovního přístavu, kdy byla vybrána vhodná lokalita u Kmochova ostrova v Kolíně a posouzena reálnost výstavby. V roce 2006 se realizace projektu pozdržela. Sdružení se nepodařilo získat finanční prostředky na projektovou dokumentaci přístavu a činnost se soustředila na propagaci využití Labe pro sportovní plavbu. meč

Již zanedlouho budou lodě moci zakotvit u Kmochova ostrova