Za účasti zástupců Města Kolín, předsedy Občanské demokratické strany Mirka Topolánka a dalších hostů bylo v pondělí 22. května slavnostně otevřeno nové parkoviště u vlakového nádraží. Vybudováno bylo na zhruba poloviční části plochy dosavadního autobusového nádraží. Zbytek plochy zůstane i nadále sloužit pro linkovou dopravu. Kapacita nového parkoviště čítá 105 parkovacích míst. Realizace stavby, spočívající především v přeznačení vodorovného dopravního značení, přišla městskou kasu na necelých třista tisíc korun. Přesto, že původně zde bylo počítáno s režimem placeného parkování a instalovány byly i parkovací automaty,  vedení města se dosud nerozhodlo a proto se prozatím za parkování platit nebude.
kop

Z poloviny parkoviště, z poloviny autobusové nádraží