Slavnostní otevření Centra prenatální péče - za účasti předsedy ODS Mirka Topolánka, europoslance Milana Cabrnocha a dalších - se konalo v pondělí 22. května na gynekologicko-porodnickém oddělení Oblastní nemocnice Kolín. Centrum prenatální péče je zaměřeno především na vyhledávání možných vrozených vývojových vad, a to kombinací krve a ultrazvuku. Dále zajišťuje péči o budoucí matky v rizikovém těhotenství a stará se o vícečetná těhotenství, na konci těhoteství, popř. v době přenášení. K vybudování stavu důvěry přispívají předporodní kurzy pořádáné každé dva týdny vrchní sestrou Evou Rosickou. Kurzy probíhají jak v teoretické, tak praktické rovině - od náviku dýchání, přes kondiční cviky, až po plavání a svičení těhotných žen v bazénu. Centrum prenatální péče vede lékařka s atestací II. stupně MUDr. Renata Košvancová, samozřejmě pod záštitou primáře oddělení MUDr. Antonína Kaprála. Ultrazvukovým odborníkem je MUDr. Ladislav Bečvář.

   Pro centrum prenatální péče byl nově zakoupen ultrazvukový přístor s harmonickým zobrazením i u obtížněji vyšetřitelných těhotných žen, které např. trpí obezitou. Plod je zobrazován již nikoliv plošně, nýbrž trojrozměrně a v pohybu. Od července bude možnost objednat si za úplatu zobrazení plodu na fotografii či na CD a DVD nosičích. Všechny zdravotní výkony budou samozřejmě bezplatné.

 Dalším zakoupeným přístrojem je kardiotokograf, který slouží k monitorování srdečních ozev plodu na konci těhoteství a při samotném porodu. Přístroj může být používán bezdrátově a je možné se s ním i koupat. Dále byly zakoupeny ještě dva přístroje pro monitorování srdečních ozev s ultrazvukovým (doplerovským) snímáním. Na závěr dlužno podotknout, že v návaznosti na Centrum prenatální péče je nově zařizována i porodnice, přičemž v jednom z boxů budou rozvíjeny podmínky pro tzv. alternativní porody.
kop