V Tismicích u Českého Brodu bude postaven most. Krajští radní rozhodli, že kvůli havarijnímu stavu přemostí potok Bušinec. Nyní musejí řidiči jezdit po objížďce na Vrátkov. Na nový most peníze kraj nemá, proto se zatím počítá s provizorním přemostěním. Původní most je uzavřen od loňského 8. ledna, k dispozici je pouze provizorní lávka pro pěší. Havárie mostu rozdělila Tismice na dvě části a vyloučila tak přímou cestu do mateřské školy, na obecní úřad či cestu za prací a do škol a zkomplikovala svoz odpadu. Tismice usilovaly o vyřešení rok. Pracovníci Krajské správy a údržby silnic namítali, že může pod provizorním přemostěním dojít ke zřícení mostu a navrhli instalovat přemostění teprve po demolici mostu. Ta je zatím v nedohlednu. Zástupci obce však oponovali a trvali na okamžitém přemostění a navrhli úhradu z obecního rozpočtu za montáž mostu.

Oprava mostu v Zásmukách, který poničila loňská povodeň, skončila. Středočeský kraj uhradil 95 procent nákladů, tedy 1,5 miliónů korun. "Most je součástí přístupové cesty k Domu sociálních služeb Buda a vede i do chatové osady Nesměň-Buda. Bylo potřeba jednat rychle," vysvětlil hejtman Josef Řihák finanční pomoc, kterou kraj obci poskytl. Most přes Vavřinecký potok byl už v havarijním stavu. Při opravě se nainstalovala pevná mostní konstrukce, ocelové zábradlí a dlažba z lomového kamene. červ, meč, kr-stredocesky.cz