Do konce týdne jsou naplánována výběrová řízení na vedoucí nově zřízených odborů a oddělení Městského úřadu v Kolíně, o nichž rada města rozhodla na základě personálního auditu. Zúčastní se jich i nejméně čtyři propuštění šéfové stávajících odborů a oddělení - Jana Kovačová ze správního odboru,  Jana Kramářová z oddělení přestupků, Kamil Špinka z odboru správy majetku a Martin Špinka z odboru vnitřních věcí. Podle tajemníka kolínské radnice Jiřího Krumicha rada o výsledcích konkurzů jednat 18. srpna. Personální audit, který provedla společnost BNV Consulting Praha, doporučil odchod 28 zaměstnanců městského úřadu a současně reorganizaci stávajících odborů a oddělení.  Nově vzniknou odbor kanceláře úřadu (na ten jako jediný ale konkurz vypsán nebyl), odbor hospodářské správy, odbor správních činností a přestupků a odbor správy bytů a nebytových prostor. Tyto nově zřízené odbory převezmou část pracovní náplně zrušených odborů. Nejvíce práce ale přejde na stávající odbor regionálního rozvoje, pod nějž spadne obchodní oddělení a část činností odboru správy majetku. Zároveň budou založena dvě nová oddělení: správy městského majetku a správní. meč