Zpravodajský šot TV Nova, který v neděli 11. září informoval národ o vybudovaném protiatomovém krytu pod jedním z bytových domů v lokalitě „Kasárna“, byla jedna velká lež. Navíc prý přišel na několik miliónů korun, které se promítnou budoucím nájemníkům do nájmů. Následující den tuto dezinformaci kupodivu převzala ČTK i MF Dnes. Jaká jsou fakta? Zcela prostá...

Pod Novou označeným domem není protiatomový kryt, nýbrž improvizovaný úkryt. Jestli se někdo domnívá, že jde o stejnou či podobnou záležitost, je na omylu. Protiatomový - přesněji řečeno stálý, tlakově odolný - kryt musí splňovat přesně stanovená, velmi přísná kritéria. Vedle dostatečné betonové ochrany po obvodu, musí obsahovat filtroventilaci, zásobník vody, sociální zařízení, dekontaminační sprchy, neprodyšné pancéřové dveře, nouzový výlez atd. Pravda, taková stavba by skutečně přišla na nemálo miliónů.

Naproti tomu v případě improvizovaného úkrytu jde o předem vybraný, optimální prostor. Za ten lze považovat sklep s klenutými či železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi a minimálním počtem oken a dveří. Takový prostor zcela běžně může sloužit např. jako kočárkárna či prádelna, pouze v případě ohrožení se upraví (zalepením oken a utěsněním dveří) jako improvizovaný úkryt před únikem nebezpečných látek. Z výše uvedeného plyne, že žádné stavební úpravy nejsou nutné, jedná se totiž o pouhé organizační opatření. Žádná stavba za těžké milióny se tedy nekonala. Navíc, co do parametrů se prostory vymezené pro iprovizovaný úkryt v předmětném domě ničím neliší od zbytku suterénu, kde budou sklepní kóje.

V šotu Novy dále zaznělo, čímž patrně měla být dokázána stavba protiatomového krytu, že na stavbu proudila kvanta železa a betonu. Tento beton měly spolykat piloty, zapuštěné v podzemí do skály. Tvrzení bylo pravdivé, nicméně vytržené z kontextu. Ne kvůli protiatomovému krytu, ale díky geologicky nepříznivým poměrům bylo nutno základy domu ukotvit ve skále. Toť vše!
kop