Automobilový závod TPCA spolu s Nadací Partnerství vyhlásil 3. ročník grantového programu Partnerství pro Kolínsko. Mezi vybrané subjekty opět rozdělí 4 mil. Kč. V uplynulých třech letech podpořila TPCA rozvoj regionu prostřednictvím uvedeného grantového programu částkou přesahující 10 mil. Kč. Stejně jako loni budou podpořeny projekty zabývající se bezpečnou dopravou, veřejnými prostranstvími a kulturním a historickým dědictvím regionu. Nově byla zařazena priorita zaměřená na podporu vzdělávání.
 
O podporu do maximální výše 800 tis. Kč (minimálně však 50 tis. Kč, u škol 20 tis. Kč) se mohou ucházet obce, školy i neziskové organizace z Kolínska v okruhu do cca 20 km od TPCA. Organizace nemusí mít sídlo v regionu, rozhodující je umístění projektu. Do grantového programu se mohou zapojit i žákovské týmy základních a středních škol, jež zaštítí příslušná škola nebo jiný právnický subjekt.

Uzávěrka žádostí je 9. března, vítězné projekty budou vyhlášeny do konce dubna. Podrobné informace o grantovém programu obsahují internetové adresy www.tpca-cz.com nebo www.nadacepartnerstvi.cz. Pro zájemce je také připraven seminář na téma správného zaměření a zpracování projektu, který se uskuteční 25. ledna v TPCA.

Loni bylo z programu Partnerství pro Kolínsko podpořeno 17 projektů, mezi nimi např. obnova historické řepařské drážky, čištění Hlubokého potoka, výstavba dětského hřiště, rozvoj cyklostezek nebo i projekt na rozvoj neziskových organizací. meč

Rozvoj cyklostezek patří mezi priority grantového programu TPCA