Při příležitosti Světového dne první pomoci, který byl Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce vyhlášen na 9. září (vždy na druhou sobotu v měsíci září), se v pátek 8. září od 8 do 17 hod. v sídle Oblastního spolku Českého červeného kříže Kolín (Zborovská 277) koná Den otevřených dveří. Budou předvedeny ukázky poskytování první pomoci, kardiopulmonální resuscitace, předveden bude též automatický externí defibrilátor. Na pořadu dne dále budou informace o obsahu domácích lékárniček a také auto a moto lékárniček. Pro zájemce možnost zakoupení brožur: První pomoc v domácnosti, První pomoc u dětí nebo První pomoc pro autoškoly.
kop