Jak oznámil kolínský starosta Jiří Buřič, činnost komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek na koupi obchodního podílu ve výši 75 % v Technických službách města Kolína (TSMK) ukončila činnost. Doporučila městu nejen jednat o návrhu smlouvy na koupi, ale i o případném navýšení ceny se společností AVE CZ. Ta nabídla městu 161 mil. Kč, zatímco druhý v pořadí, firma KOMWAG, pouze 125 mil. Kč. Starosta uvedl, že přesvědčí-li se společnost AVE CZ o solidnosti TSMK, bude možné cenu za koupi zvýšit až o 20 mil. Kč. Proto vítěz soutěže provede vlastní hloubkovou kontrolu hospodaření TSMK. Smlouva by měla být dokončena ještě před 12. říjnem, kdy se má sejít městské zastupitelstvo, aby s konečnou platností rozhodlo o novém většinovém majiteli služeb. Do té doby rovněž chce město projednat s firmou AVE CZ snížení základního jmění o nemovitý majetek v podobě vyvedení nynějšího areálu TSMK do nově založené společnosti Správa městských sportovišť Kolín (SMSK). Navrhovanou cenu firmou AVE CZ to nemá. meč