V nedávných dnech byly zahájeny přípravné práce na lávce pro pěší a cyklisty, která má spojit Kmochův ostrov se zálabskou částí Kolína. V reále je však na ostrově k vidění pouze cedule s údaji o investorovi, projektantovi a zhotoviteli... a vedle ní se tyčí několik vyměřovacích kolíků. Původní suma vyčleněná zastupitelstvem na stavbu činila počátkem roku 22,5 mil. Kč, dnes jde o 30 mil. Kč. Změn doznal i samotný tvar lávky, původně měla být esovitě zatočená, nakonec se její směr napřímil. Druhou významnější změnou bylo přesunutí pilířů z vody na břeh. Jejich umístění přímo v řece Povodí Labe zatrhlo, jeden tedy bude stát na Kmochově ostrově, druhý na protějším břehu - konkrétně až za cestou lemující Labe.

Dále dlužno podotknout, že Město Kolín od Středočeské plynárenské získá jednorázovou peněžitou náhradu ve výši 2 mil. Kč, kterou obdrží jako vyrovnání za uložení středotlakého potrubí do lávky. Navíc Středočeská plynárenská zaplatí ještě 250 tis. Kč za provedení úchytů na vlastní uložení potrubí. "Byly ještě další úvahy, ale nakonec zde bude uloženo pouze plynové potrubí," odpověděl místostarosta Jiří Buřič na otázku, zda se uvažuje ještě o nějakém dalším využití lávky třetí stranou.

Stavba lávky má být podle plánu dokončena v listopadu příštího roku a podle Jiřího Buřiče prý bude mostařským skvostem. Inu, nechme se překvapit...
kop