Návrh společenské odpovědnosti pro Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. obdržela v minulých dnech kolínská automobilka od nevládní organizace právníků Ekologický právní servis (EPS). Ve zprávě je uvedeno, že v roce 1999 japonská Toyota Motor Corporation jako vůbec první automobilová společnost obdžela cenu Global 500 Award, jenž je udílena Programem životního prostředí Spojených národů. V celosvětovém seznamu společností vyznávajících principy trvale udržitelného rozvoje je za rok 2004 Toyota označována dokonce za lídra těchto společností. Stejně tak Peugeot - působící v rámci konsorcia Peugeot Citroën Automobiles - byl pro změnu zařazen mezi deset nejzodpovědnějších nadnárodních společností ze sta.

Snahou ekologických právníků je formou Návrhu společenské odpovědnosti zahájit s TPCA jednání o konkrétních krocích, které mají vést k naplnění veřejně deklarovaných standardů obou společností, těšících se na mezinárodním poli vysokému kreditu. "Tímto vyzýváme společnost TPCA k dalšímu jednání o níže uvedených návrzích a k nápravě nezákonností, ke kterým došlo v souvislosti s realizací jejího investičního záměru," tvrdí se v návrhu.

Vedle výčtu jednotivých nesrovnalostí je součástí obsáhlého dokumentu např. návrh, aby se TPCA z padesáti procent finančně podílela na nákladech spojených s vybudováním přemostění Labe z ulice Starokolínské na Třídvorskou a malého severního obchvatu ve smyslu Dopravně inženýrské studie Kolínska v návaznosti na průmyslovou zónu Kolín - Ovčáry. Dále, aby se TPCA z poloviny podílela na financování obchvatu Ovčár a Jestřabí Lhoty a v neposlední řadě aby uhradila veškeré náklady spojené s rekonstrukcí a údržbou vozovky na ulici Ovčárecká...
kop