V úterý se konalo gremiální zasedání, které se zabývalo organizací dalšího ročníku Stavby roku. Pořadateli jsou opět Obchodní grémium Kolín, Město Kolín a Střední odborná škola stavební s učilištěm. "Mezi navrhovanými díly nemusí být jen novostavby na zelené louce, ale navrhnout lze i rekonstrukce nebo přístavby. Na akci však musí být vydané stavební povolení. Pak to může být i jen nová fasáda. Navržené dílo musí být v letošním roce realizované v Kolíně nebo na přilehlém území, přimykající se k jeho katastrálním územím. Návrhy pro kategorie pozemní nebo dopravní stavba mohou podávat obchodní firmy, městské odbory a stavební třídy do 19. prosince. Stavby musí být dokončeny, ale ještě nemusí být zkolaudovány. Do jednotlivých kategorií budou v lednu 2009 navržené stavby zařazeny organizačním výborem, který tvoří gremiální prezident, starosta města a ředitel školy," uvedl gremiální Aleš Zahajský. O udělení výroční ceny rozhodne únorové zasedání stavebního výboru složeného z vybraných odborných pedagogů, představitelů Obchodního grémia, předsedů městských komisí a dalších osob ze širokého spektra, kteří nebudou na pozici investorů, projektantů, zhotovitelů nebo dozorů zařazených staveb. Gremiální zasedání pověřilo uspořádáním stavebního ceremoniálu v obřadní síni kolínské radnice agenturu COLIN Agency. meč