Základní škola praktická v Kolíně (Kutnohorská ulice) má k dispozici novou specializovanou interaktivní učebnu pro výuku angličtiny dětí i dospělých s mentálním postižením. Vznik učebny i zcela moderní výukové metody byl financován částkou 132 tis. Kč z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko, který je administrován Nadací Partnerství. Metodiku umístila kolínská škola na své webové stránky a poskytla ji k dispozici dalším praktickým a specializovaným školám v republice.

"Na praktických školách se dosud cizí jazyky nevyučovaly. Můžeme tedy vycházet jen z učebnic pro základní školy, které jsou však pro naše žáky nevhodné. Chtěli jsme proto vytvořit speciální interaktivní materiály, díky nimž by děti s poruchami učení zvládly základy angličtiny a rozšířily si tak možnost dalšího uplatnění. Pro výuku jsme potřebovali zařídit i novou učebnu, kde bychom mohli tyto materiály uplatňovat," uvedla Ladislava Vavrincová ze Základní školy praktické v Kolíně.

Škola vytvořila ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem zcela novou interaktivní metodu pro praktické školy založenou na učebnicích a zvukových nosičích Chit Chat. Žáci tak nyní využívají k výuce angličtiny interaktivní tabuli, piktogramy a obrázky spojené se zvukem. Kromě toho, že znalost cizího jazyka výrazně zvýší jejich studijní a pracovní příležitosti, získávají tak i lepší povědomí o současném multikulturním světě. meč

ZŠ praktická v Kolíně. Foto - archiv školy