Kvůli výstavbě obchvatu postihla silnici mezi Kolínem a Polepy uzavírka platná do konce tohoto měsíce. Na webových stránkách Města Kolín dal místostarosta Tomáš Růžička řidičům naději, že se investorovi podaří tento termín zkrátit do 28. července. Jenže Ředitelství silnic a dálnic trvá na svém. "Uzavírka silnice mezi Kolínem a Polepy potrvá do 31. července. Zkrácení termínu není možné s ohledem na připravenost a zajištění povolení předčasného užívání nových dokončených objektů. Termín ukončení jejich předčasného užívání je stanoven na 31. prosinec 2013, a to s ohledem na nutnost měření hluku v trase obchvatu po jeho úplném dokončení za účelem prověření vlastností provedených protihlukových opatření, které bude probíhat v jarních měsících roku 2013, " uvedla Nina Ledvinová z Oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic. V současné době se pracuje na úsecích stavby číslo 2, 3 a 4, zejména v oblastech mimoúrovňových křížení a na mostním objektu přes Štítarské údolí. Práce prý postupují v souladu s odsouhlaseným harmonogramem postupu stavebních prací. meč