Společnost Stavby silnic a železnic požádala odbor dopravy Městského úřadu Kolín o stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici III/12540 Kolín - Štítary z důvodu opravy povrchu komunikace. Oprava povrchu vozovky bude probíhat ve dvou etapách. První začne v pondělí a potrvá do 5. dubna, kdy bude provedeno za provozu, pouze s omezením dopravním značením, broušení vozovky, úprava kanálů a oprava stávajících obrubníků v celém úseku. Druhá etapa je naplánována od 1. do 19. dubna, kdy bude provedena pokládka koberce po polovinách vozovky. Doprava bude v tomto případě řízena semafory a bude snížena rychlost na 30km/hod. Pokládání živičného koberce bude rozděleno na 4 úseky: 1) od kruhového objezdu - křižovatky ulic Benešova a Masarykova ke křižovatce s ulicí U Nemocnice (ke křížku), 2) od křižovatky s ulicí U Nemocnice přes Vejfuk k mostku dole ve Štítarech, 3) od mostku ve Štítarech k poslednímu staršímu domu vlevo za točnou autobusu (pod kopcem) a 4) od Radovesnické ulice na konec Štítar. meč