Občanské sdružení pro kolínský zámek Lapis Refugii se dostalo do střetu s vedením města Kolín, nesouhlasí totiž s prodejem pozemku po bývalé Orchidei v Pražské ulici. Záměr prodat pozemek město vyvěsilo na úřední desku. Lapis Refugii ale má podle smluvy uzavřené s městem zpracovat a předložit architektonickou a urbanistickou studii. Město vložilo do studie finanční prostředky, aby sdružení navrhlo určité mantinely pro využití areálu kolínského zámku, a to včetně zmíněného pozemku, který - jak tvrdí sdružení - nelze z celku samostatně vydělit.

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Kolína s tímto v diskuzi občanů za sdružení Lapis Refugii vystoupil Jindřich Záhorka. Starosta Miroslav Kaisler na to opáčil, že město již netrpělivě výsledky studie očekává. „Rok se vedou debaty a nic se neděje. Proto jsme zvolili tento postup... nehledě na fakt, že poslední slovo stejně bude mít zastupitelstvo. Do té doby bude mít i Lapis Refugii možnost se vyjádřit,“ doplnil starostu jeho zástupce Jiří Buřič.

Na stranu Jindřicha Záhorky, potažmo sdružení Lapis Refugii, se postavil vedoucí Komise výstavby a rozvoje města při Radě města Kolín Bob Neumann, podle něhož je podle smlouvy pozemek brán jako nedílná součást areálu zámku.

Senátor MUDr. Jan Rakušan - označivší Boba Neumanna za svého kamaráda - vznesl námitku, že ze strany architekta jde v podstatě o střet zájmů, jelikož sám v minulosti vypracoval na dotčený pozemek jednu ze studií. Neumann vrátil Rakušanovi kompliment s pojmenováním kamarád, načež se ohradil proti narčení. „Zde nejde o střet zájmů, ale o princip. Jde o to, že se má s pozemkem jednat jako s částí celku, takže v tom případě se i má studie může vyhodit,“ řekl.

Inu, jaké bude mít spor pokračování, to se nejspíše dozvíme na příštím a současně posledním letošním zasedání Zastupitelstva města 21. prosince.
kop