Občanské sdružení Volno, které v Kolíně provozuje Středisko respitní (úlevové) péče pro děti s kombinovaným postižením a děti s autismem, pořádá další z řady přednášek a seminářů, tentokrát na téma „Autismus - péče, výchova a vzdělávání osob s autismem“. Seminář ve středisku (ul. Rimavské Soboty 923) proběhne ve dvou dnech, a to v pátek 26. května od 14:30 do 20 hod. a v sobotu od 8:30 do 16:30 hod., přednášet bude ing. Miroslava Jelínková CSc. z občanského sdružení Autistik.

 Páteční program:
1) Autismus: Pervazivní vývojová porucha; Zařazení podle Světové zdravotnické organizace; Biologické základy autismu.
2) Vrozené nedostatky u dětí s autismem, odlišný kognitivní styl dětí s autismem: Problémy s chápáním významu, přiřazování významu vnímaných předmětů; Problémy s chápáním reality, souvislostí, hyperrealismus a dissymbolismus; Problémy s chápáním stavu mysli; Problémy s generalizací, se zaměřením na nedůležitý detail.
3) Autistické kontinuum. Triáda postižení: Problémy s komunikací; Problémy v sociální oblasti; Problémy představivosti, omezený repertoár zájmů, repetitivní a rituální chování.

Sobotní program:
1) Individuální hodnocení dětí s autismem: Lékařská diagnóza autismu, autistické spektrum; Psychologické hodnocení.
2) Strategie a metody výuky dětí s autismem
3) Problémy chování
4) Rodina a autistické dítě
5) Příklady z praxe

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Účastnický poplatek za celý seminář činí 100 Kč za osobu, pro členy sdružení a dobrovolníky je zdarma. Zaplatit je možné převodem na účet č. 190914961/0300 (variabilní symbol 0306) nebo v hotovosti na místě. Závazné přihlášky je nutné zaslat do 19. května na e-mail: volno@email.cz nebo se nahlásit telefonicky na tel. č.: 321 622 331. Další informace naleznete na: www.volno-os.cz.
kop