Český rybářský svaz prostřednictvím jednatele Pavla Horáčka vyjádřil své stanovisko v záležitosti nedávné kyanidové havárie na Labi. V dopise adresovanému starostovi města Kolína Miroslavu Kaislerovi rybáři informují, že úlovky na hlavním toku Labe v době po odchodu ledů do příchodu povodně dokazují, že úhyn nespotihl všechny revíry a všechny druhy ryb. „S potěšením a současně s ulehčením konstatujeme, že po odeznění havárie se neprokázal žádný další úhyn v důsledku této havárie,“ píše se v dopisu.

 Co se týká úhynu ryb, k 15. květnu lze říci, že škoda nepřesáhla avizovaných 450 tis. Kč, tedy cca 10 tun ryb. „Přestože na začátku havárie panovala ze strany Českého rybářského svazu určitá míra nedůvěry ke společnosti Draslovka, v souvislosti s dohodnutým odškodněním musíme s odstupem několika měsíců konstatovat, že vedení společnosti Draslovka se chová férově, odpovědně a dodržuje dohodu o narovnání v plné výši,“ tvrdí dále rybáři.

 Současná spolupráce chemičky a rybářů prý probíhá na bázi partnerství, spočívající v plnění dohody o narovnání ve výši 2 mil. Kč ze strany Draslovky a vkládání odbornosti ze strany rybářů. Obě strany se dále snaží vytvořit standardy v oblasti krizového řízení a plánují spolupráci při výchově rybářské mládeže.
kop