Jízdné v Městské autobusové dopravě Kolín (MAD) se má zvýšit o 1 Kč. Dotace města společnosti, která patří firmě Connex Východní Čechy, zůstane na úrovni roku 2007, tedy 15 mil. Kč. Navýšení nákladů na zajištění městské hromadné dopravy je způsobeno změnou sazby DPH, zvýšením mezd řidičům, nárůstem cen motorové nafty a nákladů na údržbu a opravy nízkopodlažních autobusů. V červenci a srpnu se také nejspíš sníží počet spojů prodloužením intervalů zvlášť u tzv. školních autobusů. meč