Za období od 1. ledna do 15. července tohoto roku převzal Odbor dopravy Městského úřadu Kolín do správního řízení 2.513 podání o spáchání dopravních přestupků. V roce 2010 přitom odbor ke stejnému datu převzal pouze 836 takovýchto podání. Letos zatím nejvíce řidiči hřešili při jízdě na červenou. Na křižovatce Jaselská x Žižkova x Legerova bylo zaznamenáno 1.121 dopravní přestupek a na křižovatce Nový most x U křižovatky x Kutnohorská 517 případů. Ovšem zde bylo záznamové zařízení namontováno až 1. dubna. Ve 215 případech překročili maximální povolenou rychlost v Polepské ulici. Dále odbor dopravy registruje dalších 660 ostatních přestupků zjištěných Policií ČR a městskými strážníky. K 18. červenci odbor dopravy evidoval celkem 60.409 řidičských průkazů a napočítal 5.639 řidičů, kteří obdrželi trestné body, 264 řidičů, kteří dosáhli 12 bodů, a 422 osob s platným zákazem řízení motorových vozidel. meč