Činnost Klubu pro obnovu Kolínské řepařské drážky byla Nadací Partnerství vyhodnocena jako projekt měsíce srpna. Spolek, v čele s Tomášem Vančou, se snaží obnovit zaniklou úzchorozchodnou železnici, která v minulosti sloužila k přepravě cukrové řepy. Cílem projektu je do průmyslového Kolína přilákat turisty. "Hlavním cílem klubu je kromě sbírkotvorné činnosti zaměřené na zdokumentování historie a současnosti úzkorozchodných železnic, s důrazem na region Kolín, především obnova a zprovoznění části kolínské řepařské drážky. Snažíme se získávat a následně renovovat sbírkové exponáty do provozuschopného nebo vystavovatelného stavu. Naším cílem je pořádání tematických výstav exponátů, včetně organizování předváděcích jízd úzkorozchodných vozidel," píše se na webových stránkách Kolínské řepařské drážky.

„Při realizaci stavby, zahájené již v prosinci 2005, byla vybudována dešťová a splašková kanalizace, vodovod a trafostanice. Byly provedeny hrubé terénní úpravy, stavba komunikace zahrnovala odvodnění podloží a jeho zpevnění a jednotlivé vrstvy kameniny byly podloženy geotextilií. V současné době je práce na  základu komunikace ukončena“, uvedl Tomáš Vanča.

 Nadace Partnerství již podpořila jak samotnou obnovu drážky, tak rekonstrukci parní lokomotivy BS-80, která by měla být největší atrakcí. Od automobilky TPCA se jí podařilo získala 800.000 Kč v roce 2005 a 300.000 Kč v roce 2006.
kop

Kolínská řepařská mašinka

Kolínský řepařský vláček