Rekonstrukce kanalizace a vozovky v Jateční ulici by podle místostarosty Jiřího Buřiče mohla začít ještě tento týden. Ve výběrovém řízení zakázku získala kolínská firma Výstavba inženýrských sítí Kolín, s.r.o., rekonstrukce by měla být realizována do konce letošního listopadu. Vedle položení nové kanalizace bude zvýšena průjezdnost komunikace. Rozpočet stavby činí 19 mil. 900 tis. Kč.

Úplná uzavírka Jateční byla povolena od dnešního dne a týká se úseku od křižovatky s ulicí Roháčova ke křižovatce s ulicí Polepská. Průjezd do přiléhajících lokalit bude zajišťován zprůjezděním vždy jedné z křižovatek v Jateční ulici. Zbylé křižovatky budou uzavřeny a příčné ulice zaslepeny a zobousměrněny.

Firma bude mít povinnost pravidelně zajišťovat odvoz kontejnerů na komunální odpad na svozné místo v Polepské ulici.
kop