Komise pro občanské záležitosti Rady města Kolína připravovala pro občany s trvalým pobytem na území města Kolín, kteří dovršili 75, 80, 85, 90 let a dále každý rok, "Blahopřání jubilantům". "V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů již nemáme k dispozici údaje o jubilantech a nemůžeme nadále bez jejich předchozího souhlasu zasílat blahopřání k jubileím a uskutečňovat osobní návštěvy. Gratulace jubilantům se setkávaly s příznivým ohlasem, a i my bychom rádi v této činnosti pokračovali. Žádáme proto občany, kteří dovrší zmíněného jubilea v letošním roce a mají zájem o návštěvu člena Komise pro občanské záležitosti spojenou s gratulací a předáním dárkového balíčku, aby vyplnili potřebný formulář a podpisem potvrdili souhlas ke zpracování osobních údajů," uvedl starosta Vít Rakušan. Formuláře jsou k dispozici na matrice a podatelně Městského úřadu, Karlovo náměstí 78, Kolín I, na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (kontakt: Iveta Langová, telefonní číslo: 321 748 273, e- mail: iveta.langova@mukolin.cz a Radka Sojková, telefonní číslo: 321 748 183, e-mail: radka.sojkova@mukolin.cz) a také na www.mukolin.cz (http://www.mukolin.cz/cz/obcan/socialni-sluzby). Vyplněný formulář mají zájemci o návštěvu z radnice zaslat na adresu Město Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Karlovo náměstí. 45, 280 12 Kolín I nebo předat osobně či prostřednictvím rodinných příslušníků na matriku případně podatelnu městského úřadu. meč