V rámci rozpočtového opatření schválili kolínští zastupitelé navýšení výdajů pro Městské zdravotní a sociální služby o 600.000 Kč. Tato částka je určena pro navýšení mezd pracovníkům v městských sociálních službách, konkrétně pracovníkům v sociálních službách – tzv. „pečovatelé" (neplést si se sociálními pracovníky na obci- pozn. red.), kteří jsou dlouhodobě silně podhodnoceni. Na tuto skutečnost dlouhodobě poukazováno a v blízké budoucnosti by navýšení mezd pro tyto pracovníky mělo být projednáváno i v Parlamentu ČR. "V současných zařízeních sociálních služeb i nově vznikajících v okrese Kolín v blízké budoucnosti bude chybět zhruba 150 pracovníků v sociálních službách. Jejich platy se v současné době pohybují v průměru dle nařízení vlády od 12.000 do 14.000 Kč hrubého. A nejspíš i to je důvod, proč tito pracovníci v sociálních službách výrazně chybí. Každopádně zmíněné prostředky navyšujeme s tím, že budou vyplaceny do konce roku formou odměn. Chceme naše pracovníky v domově pro seniory, odlehčovací službě, terénní i ambulantní pečovatelské službě podpořit, aby věděli, že si jejich práce s lidmi vážíme. Starat se o druhé, pečovat, poskytovat oporu a udržet potřebnou kvalitu si naše ohodnocení zaslouží," uvedl místostarosta Tomáš Růžička.