V souvislosti s ekologickou havárií na Labi, kterou únikem kyanidů z kraje roku zavinila Draslovka, vydala v pondělí 24. ledna Rada města Kolína další prohlášení. „Rada města Kolína reaguje na šetření České inspekce životního prostředí a konstatuje, že požaduje na managementu společnosti Draslovka Kolín a.s., aby do 4 let realizoval veškerá bezpečnostní, ekologická a protipovodňová opatření, jež absolutně zabrání jakémukoli ohrožení zdraví občanů Kolína či životního prostředí města Kolín. V případě nedodržení těchto opatření ve stanoveném čase, bude vedení města usilovat o omezení výrobního programu, případně jako krajní řešení o vymístění tohoto provozu z katastru města Kolína.“

 Prohlášení je jedna věc a realita druhá. Vymístění provozu v krajním případě by bohužel nevyřešilo likvidaci starých ekologických zátěží. Zde - jak se zdá - pomůže jen a pouze stavba tzv. Milánské stěny (mechanická zábrana zapuštěná do podloží, která zamezí úniku kontaminovaných spodních vod - pozn. red.) okolo areálu celé Draslovky. Pokud se provoz vymístí a Milánská stěna nepostaví, k průšvihu dříve či později dojde tak jako tak.
kop