Rada města Kolína se v srpnu s právníky Borisem Jančákem a Tomášem Kasalem dohodla na ukončení smlouvy o právní pomoci a ihned poté na uzavření nové smlouvy o právní pomoci. Jestli to má něco společného s trvalou kritikou předsedy místní ČSSd Marka Semeráda a jeho hrozbou, že se obrátí na Úřad pro ochranu veřejné soutěže, protože má za to, že město mělo vypsat výběrové řízení, není jasné. Jisté ale je, že smlouvy byly původně uzavřené na dobu neurčitou. Starosta Vít Rakušan zdůvodnil krok radních tak, že "Nově zvolený postup rozhodně nebyl motivován našimi pochybnostmi - jedná se pouze a jen o svobodné rozhodnutí právních zástupců města, kteří tím chtějí odbřemenit vedení města od únavných pseudokauz vytvářených stále stejnými osobami". Vedení města prý trvá na "řádnosti a zákonnosti původních uzavřených smluvních vztahů a "tímto se prý definitivně uzavírá jakoukoliv debatu k tématu ´smlouvy o právní pomoci´, kterými nové vedení města ušetřilo Kolínu minimálně 7 milionů korun ročně". Podrobnější vyjádření kolínského starosty najdete v dnešním novém čísle týdeníku Kolínský Pres. meč