Rada města Kolína 21. října odsouhlasila vydání územního opatření o stavební uzávěře. Ta platí pro katastrální území Kolín, Sendražice, Štítary a Zibohlavy. Opatřením se zakazují stavební činnosti pro dočasné ubytování. Jedná se jak o stavbu, tak pro změnu dokončené stavby, změnu v užívání stavby, změnu stavby před jejím dokončením a dodatečné povolení stavby. Stavební uzávěra bude trvat do dne nabytí účinnosti změny č. 3 územního plánu Kolín, nejdéle však do 31. prosince 2015. Rada města může povolit výjimku ze zákazu stavební činnosti pro dočasné ubytování hotelů, penzionů a internátů. Proti územnímu opatření nelze podat opravný prostředek. Verdikt je nejspíš reakcí na vzrůstající počet nepřizpůsobivých občanů v Kolíně, kteří našli ubytování právě v Kolíně na soukromých ubytovnách. meč