Rada Středočeského kraje projednala ve čtvrtek 1. prosince 2016 návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017. Radní doporučují Zastupitelstvu Středočeského kraje schválit rozpočet pro rok 2017 jako vyrovnaný v jeho příjmové i výdajové části.
 
„Návrh rozpočtu na rok 2017 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2016, z rozpočtového výhledu kraje a z předpokládaného inkasa sdílených daní v roce 2017. Je sestaven tak, aby byly příjmy i výdaje vyrovnané ve výši 20 225 898 300 korun,“ sdělil Gabriel Kovács (ANO 2011), náměstek hejtmanky pro oblast financí. Radní rovněž schválili plán investic Středočeského kraje na rok 2017 a rozpočtová pravidla Středočeského kraje na rok 2017.
 
Schválený rozpočet Středočeského kraje pro letošní rok činil 19,318 miliardy korun. V příštím roce by tak měl kraj hospodařit s částkou přibližně o 900 milionů korun vyšší.
 
„Oproti letošnímu roku rada kraje navrhuje zastupitelstvu navýšit rozpočet především v kapitolách dopravy přibližně o patnáct procent, dále v kapitole školství o asi čtrnáct procent a zvýšíme také finance v kapitole zdravotnictví, a to o sedm procent. Chceme také spravedlivě pomáhat obcím a městům v našem kraji při realizaci jejich projektů,“ upozornila na hlavní změny hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).
 
„V kapitole doprava posilujeme zejména výdaje na opravy silnic a na dopravní obslužnost, ve školství chceme posílit rozpočet na provoz škol a opravy školských zařízení. V investiční činnosti se soustředíme na důsledné čerpání dotačních prostředků, především do dopravních staveb, na realizaci vlastních investic a dále na dokončení rozpracovaných akcí. Důležité také je, že v roce 2017 klesne celkový objem zadlužení kraje,“ doplnila hejtmanka.
 
Důležitou položkou krajského rozpočtu pro rok 2017 bude také rezerva na krytí ztrát hospodaření krajských nemocnic ve výši 300 milionů korun, která bude kryta z navýšení podílu výběru daní. „Je tady nějaká situace v hospodaření nemocnic, kterou musíme řešit a reagovat na ni,“ komentoval rozhodnutí rady G. Kovács. „Avizovaná ztráta kladenské nemocnice za rok 2015 i odhad ztráty za letošní rok a také nepříznivé zprávy z mladoboleslavské nemocnice nás nutí k tomu takovou rezervu vytvořit,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS) a dodal: „Je to především účet za řízení, nebo spíš neřízení nemocnic ze strany předchozího vedení kraje.“
 
Zástupci koaličního partnera STAN také poděkovali náměstkovi hejtmana Gabrielu Kovácsovi za kvalitní přípravu nového krajského rozpočtu. „Oceňuji, že s námi byly projednány veškeré naše požadavky a že došlo k nalezení konsensu a akceptování těchto našich požadavků,“ prohlásil závěrem jednání statutární zástupce hejtmanky Vít Rakušan (STAN). Za ODS zhodnotil jednání o rozpočtu náměstek pro oblast zdravotnictví Martin Kupka. „Chtěl bych zejména ocenit, že se diskuse o rozpočtu nestala rejdištěm zájmů správců jednotlivých kapitol a že jsme se dobrali racionálního výsledku,“ řekl. Spokojenost s výsledným návrhem projevila i většina zvolených zastupitelů za TOP 09.
 
Zastupitelstvo Středočeského kraje by mělo rozpočet na rok 2017 projednat a schválit na veřejném zasedání v pondělí 19. prosince 2016.