Pokud Zastupitelstvo města Kolína bude 29. ledna pro, dojde ke zdražení cen vodného a stočného. Rada o nových cenách hlasovala právě toto pondělí a navrhuje, aby nově vodné stálo 24,90 Kč/m3 (tj. zvýšení o 2,20 Kč/m3) a stočné 27,95 Kč (4,12 Kč/m3). Právě v tomto druhém případě podle společnosti VODOS kalkulovaná cena stále nedosahuje úrovně skutečných nákladů nutných na odvedení a čištění odpadních vod ve městě Kolín. Za návrhem na zdražení cen jsou dále jednak probíhající a plánované opravy vodovodního potrubí a dále blížící se revitalizace kolínské čistírny odpadních vod, která dnes pracuje na 104 %. V neposlední řadě starosta Kolína Jiří Buřič tvrdí, že místní voda je ve srovnání s jinými městy jedna z nejlevnějších a nejkvalitnějších. meč