V sobotu 1. července vstoupila v platnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Vedle bodového systému byl zaveden nový systém evidence řidičů, který byl úředně spuštěn v pondělí 3. července. „Spuštění systému se zdařilo celkem bezproblémově. Děvčata si jej měla možnost vyzkoušet pár dní předem nanečisto, teď si na něj zvykají,“ řekl vedoucí odboru dopravy, Jiří Jeřábek.

 Překvapením pro pracovníky odboru dopravy však byl velký nápor občanů v pondělí ráno, a to jak na řidičské, tak na technické průkazy. „Řidiči se asi lekli a začali si vyzvedávat řidičské průkazy, kterých nám tady několi měsíců permanentně leželo šestset sedmset kusů,“ sdělil dále Jiří Jeřábek.

 Pracovnicemi odboru dopravy byl ještě v pondělí zaevidován historicky první první trestný bod na Kolínsku. Vedle udělení pokuty jím republiková policie, jak jí zákon káže, počastovala řidiče, který ve dne svítil mlhovkami, čímž se patrně stal nebezpečným pro své okolí.
kop