Největší naději na zisk vůbec první Ceny města Kolína má sedmdesátník Pavel Rajdl (na fotce), který byl nominován za výtvarnou činnost: malbu, kresbu a keramiku. Je také tvůrcem a organizátorem kolínského výtvarného dění, "duší" pravidelného bienále předních českých keramiků s názvem Keramické setkání a "otcem" stálé expozice současné české keramiky v prostorách pod kolínskou synagogou. Byl rovněž dlouholetým ředitelem Základní umělecké školy Kolín, autorem keramického betlému, který věnoval městu Kolín, zasloužil se o rekonstrukci sklepních prostor radnice. Na základě doporučení pracovní skupiny ho radní doporučí na březnovém zasedání Zastupitelstvu města Kolína ke schválení udělení tohoto ocenění. Jeho konkurenty jsou: literát Radovan Dršata, historik Vladimír Böhm a vedoucí mažoretek Jarmila Pavlíčková. Osobnosti mohou navrhnout občané, právnické osoby a kolektivy. Cena se má darovat jako projev uznání významným jedincům a subjektům, jejichž činnost (významné jednání, konkrétní dílo nebo mimořádný úspěch v předešlém roce) má zřetelný časový přesah a úzký vztah k městu Kolín. meč