Krajští radní ve čtvrtek 15. prosince revokovali usnesení předchozího vedení kraje a rozhodli neschválit záměr prodeje nebytových prostor v domě čp. 7 v Kolíně formou uzavření nájemní smlouvy s firmou ASYS IJD, spol. s r. o. Doba nájmu měla činit 30 let a roční nájemné 726 000 korun. Předmětem pronájmu v tzv. Domu u Zlaté štiky mělo být několik nadzemních podlaží, část terasy a dvůr o výměře 1 102 m² pro potřeby Regionálního muzea v Kolíně, které tu mělo vybudovat expozici s názvem Umělecká řemesla ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně.
 Uzavření smlouvy o pronájmu bývalé vedení kraje prosazovalo navzdory nesouhlasnému stanovisku ředitele Regionálního muzea Vladimíra Rišlinka, který upozorňoval na možnost umístit expozici do Prokůpkova domu v Kouřimi, v němž muzeum již dlouhodobě působí.
 „Po přehodnocení celé záležitosti, a především s přihlédnutím k tomu, že Regionální muzeum v Kolíně získalo nové prostory v Kouřimi, které jsou ve vlastnictví kraje, a není zde tudíž potřeba platit žádný nájem, považujeme za účelné a daleko úspornější řešení původní rozhodnutí rady zrušit,“ prohlásil náměstek pro oblast kultury a památkové péče Daniel Marek (TOP 09).
 Vybudování expozice si totiž samo o sobě vyžádá celkem 20 až 30 milionů korun. „Jsme přesvědčeni, že v Prokůpkově domě bude zajištěn dostatečný zájem veřejnosti o expozici a návštěvnost bude vysoká. Vede nás k tomu především fakt, že veškeré kouřimské expozice našeho Regionálního muzea včetně skanzenu dosahují srovnatelné či vyšší návštěvnosti ve srovnání s expozicemi v Kolíně,“ řekl k rozhodnutí krajské rady ředitel muzea Vladimír Rišlink. Středočeský kraj