Na projektu pomoci seniorům spolupracují kolínské ředitelství Policie ČR, Český červený kříž, Rychlá záchranná služba a odborník na sebeobranu.

"V několika navazujících kurzech se senioři nejprve dozvědí, jak poskytovat první pomoc. Následuje druhý kurz, kde se naučí základy sebeobrany. Třetí, závěrečný kurz je zaměřen na jejich vlastní bezpečí. Zde se senioři mimo jiné dozvědí, proč byla zřízena preventivně informační skupina u Policie ČR, dále jak předcházet tomu, aby se nestali obětí trestného činu na ulici, doma, v hromadných dopravních prostředcích, na co a na koho si dávat pozor při nákupech v supermarketech nebo na poštách. Nejvíce je zajímají praktické příklady, jak se nestát obětí podvodníků či různých podomních obchodníků," přiblížila projekt mluvčí kolínského ředitelství Policie ČR nprap. Petra Langmannová.

Projekt bude probíhat v průběhu celého roku a dále samozřejmě podle zájmu. "S projektem chceme vyrazit i do menších vesnic, kde hodláme oslovit starosty a projekt tímto způsobem zpřístupnit co největšímu okruhu seniorů," dodala nprap. Langmannová. meč