Devatenáct členů ze 24hlavého Zastupitelstva města Kolína rozhodlo, že prodej městských pozemků naproti nemocnici v Žižkově ulici soukromé firmě, k němuž došlo za předešlého vedení radnice, nechají prověřit orgány činné v trestním řízení. Už dříve ve svém posudku kontrolní výbor tvrdil, že kvalitní pozemky město prodalo za méně než poloviční cenu, jíž určil znalecký posudek. Kontroloři například upozornili na to, že se rady města a zastupitelstva nedostal žádný posudek týkající se ceny pozemků. Bylo to nestandardní a tedy i podezřelé, tvrdil kontrolní výbor. Rovněž konstatoval, že prodejní cena jedněch z nejlepších pozemků na stavbu bytových domů je neobvykle nízká a že prodej má řadu nesrovnalostí. Kontrolní výbor se tehdy usnesl i na tom, že Rada města Kolína pod vedením minulého starosty Jiřího Buřiče v případě tohoto prodeje nespravovala majetek města s péčí řádného hospodáře. Její předseda Martin Škorpík během posledního zasedání zastupitelům řekl, že dle znaleckých posudků měla být cena při prodeji dvojnásobná a mohlo tedy dojít k trestnému činu.

Naopak v případě vyřazených pohledávek za nájemné v městských bytech z evidence za 6,5 milionu korun, jež pocházejí z let 2006 až 2010, zastupitelé zatím vyčkají. Hlavním "podezřelým" měl být bývalý vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor Městského úřadu Kolín Kamil Špinka, který odbor v předmětné době řídil. Někteří  zastupitelé však nesouhlasili, protože podle jejich přesvědčení mohli být v odpisech namočeni i jiní lidé. Starosta Vít Rakušan uvedl, že označení viníka či viníků by mělo vzejít od orgánů trestního řízení. Návrh byl nakonec stažen z programu a 1. místostarosta Tomáš Růžička nabídl kontrolnímu výboru, že mu pomůže s jeho vyprecizováním.