Do 5. ledna příštího roku by měl být dokončen projekt „Zpomalovací prahy u základních a mateřských škol“, který za 2 mil. 123 tis. 680 Kč realizuje firma DOSA PLUS. V Táboristé ulici budou přeznačeny čtyři křižovatky s ulicemi Jeronýmova, Vávrova, Prokopa Velikého a Roháčova. Ny ramenech bočních ulic budou přechody vyznačeny černobíle, na hlavní silnici pak červeno bíle s náběhovými klíny. Výsledný efekt působí jako 3D klam. Stejný přechod je k vidění např. v ulici U Nemocnice, proti bočnímu vchodu do areálu nemocnice. Navíc před barevnými přechody budou nastříkány plastické akustické brzdy - ztrojené čáry. V Jateční ulici budou stejným způsobem upraveny křižovatky s ulicemi Jeronýmova, Vávrova, Prokopa Velikého a Roháčova.

 Vávrova ulice bude zjednosměrněna a před školou bude vybudován přechod pro chodce s nástupním ostrůvkem. Před přechodem bude nainstalován mechanický zpomalovací práh a další pak před budoucí sportovní hřiště a před nynější východ z mateřské školy.

 Ještě přísnější opatření byla zvolena pro Jeronýmovu ulici, kde se nachází vstup do mateřské školy. Před vstupem bude vyznačen přechod pro chodce, před a za nímž v desetimetrové vzdálenostu budou nainstalovány mechanické zpomalovací prahy. V padesátimetrové vzdálenosti od přechodu bude z obou směrů snížena povolená rychlost na 20 km/hod.

 V Lipanské ulice bude bude před vstupem do školy vybudován nástupní ostrůvek o obnoven přechod, stávající zpomalovací práh před přechodem bude zachován.

 Významné úpravy dozná též přechod před základní školou v Ovčárecké ulici. Uprostřed vozovky bude vybudován středový ostrůvek. Na křižovatce s ulicí Čelakovského budou zúžena a vydlážděna nároží Ovčárecké a nastříkán přechod pro chodce. Nároží bude opatřeno zábradlím, které by měla žákům zabránit vstupu do vozovky.
kop