Výstavba bytů pro zaměstnance TPCA se nejspíše prodraží. „Navýšení úvěru je reálné. Přes všechna úsporná opatření, kterými jsme snižovali náklady na výstavbu bytů v lokalitě ´Kasárna´, jsme se na 750 tisíc korun za byt nedostali,“ přiznal starosta Miroslav Kaisler. Pro navýšení úvěru však bude nutné, aby město požádalo Státní fond rozvoje bydlení o ručení. Přesná částka, o jakou by měl být úvěr navýšen, podle starosty zatím ještě není známa, nicméně se prý může jednat až o 20 % ze stávající půjčky. Do nájmů se navýšení úvěru promítnout nemá.

„Nájemné, které je v tuto chvíli vypočítáno podle příslušných norem, činí takovou částku, která veškeré náklady spojené s výstavbou bytů nekryje. Nutno zdůraznit, že v každném případě jde o regulované nájemné, nikoliv tržní. Přesto jsme - s odvoláním na džentlmenskou dohodu - TPCA neustále upomínáni o snížení nájmů,“ řekl místostarosta Jiří Buřič. Teprve po dostavbě bytových domů v „Kasárnách“ se prý bude dále jednat, upřesňovat náklady, úvěr a v neposlední řadě otázka, na co konkrétně půjde výtěžek z nájemného.
kop