Ve dnech 8. až 10. října navštíví Kolín rabín Dr. Andrew Goldstein z Londýna se skupinou Židů z tamní synagogy (Northwood & Pinner Liberal Synagogue). Tato liberální synagoga je jednou ze zahraničních kongregací, která vlastní svitek původní kolínské Tóry a dlouhodobě udržuje kontakty s Kolínem. Rabín do Kolína zajíždí pravidelně (cca 1x ročně) a při těchto příležitostech zde vždy provádí bohoslužbu v synagoze a někdy i na židovských hřbitovech v Kolíně. Letošní návštěva má skrytý podtext, upozornit veřejnost na připravovanou stálou expozici k dějinám Židů v Kolíně ("Žili tu s námi"), která by měla spatřit světlo světa na jaře 2010. Tato upomínka plně odpovídá předchozím návštěvám Dr. Goldsteina, jenž vždy připomínal židovskou obec v Kolíně a její tragický osud. Tento rok speciálně přiveze uvedený svitek Tóry a spolu s ostatními hosty z Anglie bude sloužit svátek Tóry (Festival of Simchat Torah). Na tuto bohoslužbu, která začíná 9. října v 18 hodin v kolínské synagoze, zvou širokou veřejnost. Čtení z Tóry bude probíhat v hebrejštině i češtině a trvat zhruba 1 hodinu. Mimo to má návštěva v plánu 8. října zajít do Regionálního muzea v Kolíně (historie města) a na starý židovský hřbitov, 9. října se zúčastní semináře v synagoze se studenty Obchodní akademie (rabín dr. A. Goldstein promluví o judaismu a současném životě Židů, dr. Jouza o historii kolínských Židů) a 10. října v 10 hodin se budou konat další, spíše uzavřenější bohoslužby v synagoze. Po obědě následuje prohlídka Nového židovského hřbitova spojená se vzpomínkovou modlitbou. meč

Dr. Andrew Goldstein