Návrh na pojmenování Městské knihovny v Kolíně jménem knihovníka Jaroslava Janíka podali prvnímu místostarostovi JaníkKolína Michaelu Kašparovi minulý týden kolínští intelektuálové v čele s akademickým sochařem Jaroslavem Hylasem. 
„V této době pomalu odcházejí pamětníci a přímí žáci Jaroslava Janíka. Je tedy nejvyšší čas zamyslet se nad ukotvením stopy, kterou v Kolíně zanechal a která se nám jeví stále živá. Domníváme se, že paradoxně neuchopitelný odkaz pana knihovníka by neměl být zapomenut. Navrhujeme tímto nenásilné, nepatetické a snad i pravdivé začlenění památky Jaroslava Janíka do organismu mě města připomenuto jeho jméno v názvu městské knihovny, která byla těsně spojena s jeho kolínským životem a údělem intelektuála okresního města 20. století,“ uvádí se v návrhu.
K němu se připojili i Jiřina Kubíčková, Eva Šulcová, Miloš Kim Houdek, Pavel  Rajdl, Václav Mezřický či Jiří Červín st. Filozoficky orientovaný Jaroslav Janík, mj. také přítel básníka Jiřího Koláře působil i jako knihovník v Lounech. Měl rozhodující vliv na budoucí umělce a básníky (Emil Juliš, Kamil Linhart, Zdeněk Sýkora), byl autoritou a „guruem“ kolínských intelektuálů a pomohl do světa i malířům Janu Kubíčkovi a Jiřímu Balcarovi.  červ